امام حسن عسکری – علیه السلام – فرمود: دو خصلت و حالتی که والاتر از آن دو چیز نمی‌باشد عبارتند از: ایمان و اعتقاد به خداوند، نفع رساندن به دوستان و آشنایان.
آگوست 28, 2017

⛔️جرم عمدی
▪️هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که باعث وقوع جنایت شود ، جنایت رخ داده جرم عمدی محسوب می شود ، حتی اگر مرتکب قصد انجام جنایت را نداشته باشد اما آگاه باشد که عمل او نوعا به گونه ای است که باعث به وقوع پیوستن جنایت می شود . مثلا وقتی انسان هوشیاری ، دیگری را از ارتفاع زیاد به پایین هل دهد ، و این کار باعث مرگ دیگری شود ، جرم عمدی محسوب می شود حتی اگر واقعا قصد کشتن نفر دیگر را نداشته باشد اما می داند که عمل او ( پرت کردن دیگری از ارتفاع زیاد ) نوعا کشنده است .
1-گاهی عملی که مرتکب انجام می دهد ، اصولا باعث وقوع جنایت نمی شود و افراد متعارف و عادی ازآن آسیبی نمی بینند اما شرایط قربانی به گونه ای است که عمل مرتکب باعث ورود صدمه و وقوع جنایت نسبت به او می شود . مثلا کسی که می داند دیگری بیماری قلبی دارد و کاری انجام دهد که منجر به آسیب به او شود ، عمل او جرم عمدی محسوب می شود . بنابراین مورد دیگر جرم عمدی زمانی است که عمل مرتکب نوعا باعث وقوع جنایت نیست ولی به علت شرایط خاص قربانی مثل بیماری ، ضعف ، پیری یا هر وضعیت دیگری که باعث می شد او در شرایط متفاوتی با افراد عادی به سر برد .
نکته: برای اینکه در این شرایط عمل مرتکب جرم عمدی محسوب شود، مرتکب باید نسبت به شرایط قربانی آگاه باشد و بداند عمل او باعث صدمه به او می شود.در صورتی که مرتکب ادعای عدم آگاهی نسبت به شرایط قربانی را کرد (مثلا ادعا کرد از بیماری او خبر نداشته است) باید این ادعا را ثابت کند.
2-گاهی کسی اقدام به انجام جنایتی می کند، بدون اینکه فرد یا جمع خاصی مورد نظرش باشد؛ مانند اینکه کسی در یک مکان عمومی بمب گذاری کند؛ عمل این فرد طبق قانون جرم عمدی محسوب می شود.

دیدگاه ها بسته شده است