از امام رضا ( علیه السلام ) از حقیقت توكل سؤال شد . فرمود : این كه جز خدا از كسی نترسی. امام رضا (ع)
آگوست 28, 2017

#آیا_میدانید

1 - هركس كه عالما و برخلاف واقع پذيره نويسي سهام را تصديق كند و يا برخلاف مقررات اين قانون اعلاميه پذيره نويسي منتشرنمايد و يا مدارك خلاف واقع حاكي ازتشكيل شركت به مرجع ثبت شركتها تسليم كند و يا در تعيين ارزش آورده غير نقد تقلب اعمال كند.

2 - هركس در ورقه سهم بانام يا گواهينامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بيش از آنچه كه واقعا پرداخت شده است قيدكند.

3 - هركس ازاعلام مطالبي كه طبق مقررات اين قانون بايد به مرجع ثبت شركت ها اعلام كند بعضايا كلا خودداري نمايد و يا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد.

4 - هركس سهام يا قطعات سهام را قبل ازبه ثبت رسيدن شركت و يا در صورتي كه ثبت شركت مزورانه انجام گرفته باشد صادركند.

5 - هركس سهام ياقطعات سهام رابدون پذيره نويسي كليه سرمايه و تاديه حداقل سي و پنج درصد آن و نيز تحويل كليه سرمايه غير نقد صادر كند.

6 - هركس قبل ازپرداخت كليه مبلغ اسمي سهم سهام بي نام ياگواهينامه موقت بي نام صادركند.

👈🏼طبق ماده 243 قانون تجارت اشخاص فوق به حبس تاديبي ازسه ماه تا دوسال يابه جزاي نقدي ازبيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يابه هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

دیدگاه ها بسته شده است