تغییرات شرکت

بعد از ثبت شرکت، ممکن است تغییراتی در شرکت اتفاق بیفتد واین تغییرات باید از لحاظ قانونی حتما ثبت شود. تمامی تغییرات و تصمیمات شرکتها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیأت مدیره انجام می گیرد: الف –تغییراتی که در حیطه اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است: -افزایش یا کاهش سرمایه -تغییرنام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، تغییر آدرس ، تبدیل سهام به بانام و یا بی نام، افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت، تغییر در حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع و سایر مواردی که در اساسنامه تغییر ایجاد می کند. -انحلال شرکت ب- تغییراتی که در حدود اختیارات مجمع عمومی عادی است : -تعیین اعضاء هیئت مدیره ( اصلی و علی البدل) -تعیین بازرسین -تصویب بیلان مالی، تعیین پاداش مدیران و.... مدارک لازم برای ثبت تغییرات شرکت 1)کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای جدید ، بازرسین و سهامداران ( برابر اصل ) 2) کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای قدیم و جدید 3) تعداد سهام شرکت و اعضای قدیم و جدید 4) اسامی اشخاصی که حق امضا دارند 5) آدرس و کد پستی شرکت 6)سمت اعضای جدید و قدیم 7) کپی آخرین آگهی تغییرات 8)مبلغ سرمایه و ارزش ریالی 9)کپی کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی 10)در صورت نقل و انتقال ،سهام برگه دارایی  

موسسه حقوقی الهام بهترین مشاورو وکیل شما جهت ثبت تغییرات شرکت