ثبت ایزو

بعد از ثبت شرکت و راه افتادن کسب و کار معمولا یک یا چند ایزو برای شرکت گرفته می شود. از معروف ترین ایزوها می توان به ایزو ۹۰۰۱ اشاره کرد. داشتن این ایزو به منزله عبور از مرحله ممیزی علمی می باشد که سازمان گواهی دهنده اعمال می کند. مشتریان با شرکت هایی حاضر به معامله می باشند که ایزو ۹۰۰۱ را داشته باشند. با داشتن این ایزو می توانید درباره این موفقیت به تبلیغ بپردازید که این شرکت ثبت شده در این مدت قادر به اخذ ایزو ۹۰۰۱ شده است. یک فدراسیون جهانی شامل سازمان های استاندارد در سال ۱۹۴۶ با حضور ۱۲۵ عضو تشکیل شد و ایزو به معنای ” مساوی و همگون” را ابداع کردند که هر شرکتی که موفق به گرفتن ایزو شد به این معنا می باشد که دارای الزاماتی برای درک و اجرا در راستای برآورده سازی کامل خواسته ها و الزامات مشتریان از طریق تولید و ارائه خدمات با کیفیت می باشد (مشتری مداری ). در خقیقت ایزو ۹۰۰۱، طراحی، توسعه، تولید، نصب و ارائه خدمات می باشد. شما با داشتن ایزو ۹۰۰۱ ادای این مطلب می کنید که هر آنچه این شرکت تولید می کند دارای کیفیت است. کیفیت یعنی آنچه که طبق الزامات مشتری کار کند. به عبارت دیگر یعنی تعداد شکایات کمتر و رسیدگی بهتر به آنها. اخذ ایزو ۹۰۰۱ برای یک شرکت ثبت شده باعث بهبود کارایی کارمندان، کاهش ضایعات شرکت و صرفه جویی مالی برای شرکت ثبت شده می باشد. ضایعات یعنی پولی که برای همیشه شرکت از دست بدهد که ناشی از کیفیت ضعیف و ناکارآمدی می باشد، نا کارآمدی از فعالیت های ناپایدار و متغیر حاصل می گردد. بنابراین باید تغییرات را تا حدالامکان کاهش داد تا پول بیشتری عاید شرکت ثبت شده شود. یکی از فواید داشتن ایزو ۹۰۰۱ برای شرکت ثبت شده دستیابی به اعتبارکیفی بین المللی می باشد. به طور کلی ایزو ۹۰۰۱ یک استاندارد جهانی می باشد که توسط سازمان استاندارد بین المللی ISO نظارت می شود.ایزو ۹۰۰۱ توسط یک میلیون شرکت ثبت شده در سراسر دنیا استفاده می شود و یک ایزو رایج برای جذب مشتری می باشد و به منزله داشتن کیفیت محصولات و مشتری مداری می باشد. تمامی گواهینامه های ایزو دارای ۳ سال اعتبار می باشد که در طی این مدت ۱ الی ۲ بار در سال با توجه به سیاست های شرکت گواهی دهنده برای انجام ممیزی های مراقبتی برگزار می شود. لیست برخی استانداردهای ایزوی متداول عبارتند از : 9001 سیستم مدیریت کیفیت 10002 سیستم پاسخگویی به شکایت مشتری 10004 سیستم رضایتمندی مشتری 14001 سیستم مدیریت کیفیت محیط زیست 18001 سیستم مدیریت ایمنی بهداشت کارکنان 22000 سیستم مدیریت تضمین کیفیت مواد غذایی HACCP سیستم مدیریت تضمین کیفیت مواد غذایی IMS سیستم مدیریت یکپارچه HSEسیستم ایمنی و حفاظت از محیط زیست 50001 مدیریت انرژی 10668 مدیریت کیفیت برند تجاری 29001 مدیریت کیفیت پیمانکاران نفت و گاز 16949 مدیریت کیفیت قطعات خودروی 10006: مدیریت پروژه اخذ ایزو شما را در زمره شرکت های منتخب قرار می دهد. برای اینکه بدانید چه ایزوهایی مربوط به حوزه کاری شرکت تان می باشد کافیست با موسسه حقوقی الهام تماس بگیرید.

موسسه حقوقی الهام بهترین مشاورو وکیل شما جهت ثبت ایزو