قرارداد حقوق صنعتی
حقوق مالکیت صنعتی به عنوان بخشی از حقوق جامع مالکیت فکری است که به حمایت از مخترعان از طریق اعطای مالکیت به ابداعاتشان می پردازد و شامل حق اختراعات، طرح های صنعتی علائم تجاری، علائم خدماتی، طراحی های سطوح مدارهای مجتمع، نام های تجاری و نشانه های جغرافیایی و حفاظت در برابر رقابت غیرمنصفانه است. حقوق مالکیت معنوی به حقوقی گفته می شود که از تراوشات مغزی انسان ناشی شده، جنبه ابتکاری داشته، قانون به مالک آن (ثبت کننده) حق استفاده انحصاری برای مدت معین میدهد و دارای ارزش اقتصادی، قابلیت خرید و فروش داشته، در عین حال موضوع آن عینی نباشد.برای این حق بعضی از اساتید علم حقوق از نام "مالکیت های فکری" استفاده می کنند چون منشاء این حقوق را فکر و اندیشه انسان می دانند اما برخی دیگر واژه "مالکیت معنوی"را مناسب تر می دانند، بنظر می رسد مالکیت معنوی درست تر باشد چون همه جنبه های این حقوق مستقیماً از فکر و اندیشه انسان ناشی نمیشود، (علامت تجاری، نشان جغرافیایی...) اما وجه مشترک همه آنها فقط مادی نبودن آنها است (غیر قابل لمس) که در یک زیر مجموعه قرار داده شده اند.از طرفی اموال مادی (قابل لمس) بوجود مالک آن وابسته نمی باشد یعنی توسط مالک بوجود نیامده بلکه قبل از مالک، آن مال وجود داشته، شاید در تملک شخص دیگری بوده است، اما اموال معنوی وجود آن وابسته به وجود پدید آورنده آن است و یعنی اگر پدید آورنده آن وجود نداشت قطعاً آن مال در آن زمان و آن مکان پدید نمی آمد، یا قابل ارتقاء و تکمیل توسط اشخاص دیگر هم اتفاق نبود.انعقاد قراردادهای صنعتی امری کاملا فنی بوده که با نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی هر کشور صاحب صنایع، ارتباطی تنگاتنگ دارد و پیچیدگی های آن ایجاب می کند که این قراردادها به طور مستمر با اوضاع و احوال کشور و حتی جهان صنعتی مورد بازنگری و مطابقت قرار گیرد.امروزه در دنیای صنعت و تجارت بین الملل، انواع قراردادها به ویژه قراردادهای ارائه خدمات صنعتی، نقش اساسی را ایفا می کنند و با توجه به نیاز روزافزون کشور به صنایع متعدد و پویا، اهمیت تنظیم قراردادهای صنعتی متناسب با پیشرفت های روز، دوچندان می شود. از طرف دیگر، آثار حقوقی ناشی از تنظیم انواع قراردادهای صنعتی و ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری خارجی در صنایع، بسیار حائز اهمیت می باشد.همچنین رعایت اصول و قواعد حقوقی در تنظیم قراردادهای صنعتی همواره دغدغه اصلی صاحبان صنایع، سرمایه گذاران بخش صنایع، مشتریان و موکلین محترم بوده، که قطعا حل این چالش نیازمند به مدیریت حقوقی و تخصص کارشناسان حقوقی خبره در این حوزه می باشد.
قرارداد طرح صنعتی چیست؟
به زبان عادی طرح صنعتی معمولا به شکل و ظاهر کلی یک محصول اشاره دارد. گفته می­شود یک مبل زمانی یک طرح صنعتی خوب است که برای نشستن راحت و شکل ظاهری آن برای ما خوشایند باشد. برای کسب و کارها طراحی یک محصول به طور کلی به معنی توسعه ویژگی­های زیبایی شناختی و عملکردی محصول با توجه به مسائلی چون باب بازار بودن محصول هزینه تولید یا سهولت حمل و نقل، انبارداری، تعمیر و نگهداری آن است. با این حال از دیدگاه قانون مالکیت معنوی یک طرح صنعتی فقط به جوانب زیبائی شناختی و تزئینی یک محصول اشاره می­کند. به عبارت دیگر طرحهای صنعتی فقط به ظاهر یک مبل اشاره می­کند. علیرغم اینکه طرح محصول ممکن است ویژگی­های فنی یا عملکردی داشته باشد طرح­های صنعتی به عنوان یکی از مقوله­های قانون مالکیت معنوی فقط به ماهیت زیبائی شناختی یک محصول تمام شده اشاره دارد، که از ابعاد فنی یا عملکردی آن جدا هستند.طرح­های صنعتی برای طیف وسیعی از محصولات صنعتی، پوشاک و صنایع دستی از ابزارهای فنی و پزشکی گرفته تا ساعت، جواهرات و سایر اقلام لوکس. از محصولات خانگی، اسباب بازی، مبلمان و لوازم برقی گرفته تا اتومبیل و سازه­های معماری، از طرح منسوجات تا لوازم ورزشی را در بر می­گیرد. طرح­های صنعتی در ارتباط با بسته بندی، ظروف و ظاهر محصولات نیز اهمیت دارند.
مالکیت معنوی یا مالکیت فکری در طرح صنعتی چگونه است؟
همچنانکه می دانیم Intellectual property به مالکیتهای غیر ملموس گفته می شود که در مقابل آن انواع دارایی های منقول و غیرمنقول یا قابل لمس وجود دارد بعضی از اساتید علم حقوق کلمه فوق را مالکیت معنوی بعضی دیگر آنرا مالکیت فکری ترجمه کرده اند.در لغتنامه واژه Intellectual عقلانی ذهنی، فکری معنوی.... معنی شده است حال اگر بخواهیم این کلمه برای این گونه اموال بکار ببریم بنظر کلماتی چون عقلانی ذهنی و فکری که تقریباً به یک مفهوم است کافی نمی باشد شاید بتواند اموال خلاقتیتی و ابتکاری (اختراعات، طرح های صنعتی، مدلهای مصرفی، مدارهای یک پارچه، کپی رایت...) را شامل شود اما قطعاً نمی تواند اموال تجاری (علامت تجاری- نشان جغرافیایی– نام تجاری...) را پوشش دهد چون دارایی های خلاقیتی ناشی از تراوشات فکری و ذهنی بشر است اما دارایی های تجاری کمتر به فکر و اندیشه برمی گردد بیشتر به تلاش تجاری یک تاجر بستگی دارد. لذا مالکیت معنوی به نظر صحیح تر می رسد چون معنوی یعنی منصوب به معنی، باطنی، حقیقی می باشد از آنجایی که این اموال ظاهری و قابل لمس نیستند یعنی هم اموال خلاقیتی هم اموال تجاری هر دو یک اندازه از فکر ناشی نمی شوند فقط اموال خلاقیتی و ابتکاری است که مستقیماً از تراوشات فکر، ذهن و اندیشه انسان بوجود می آید اما اموال تجاری اینگونه نیست لذا کلمه فکری یا ذهنی جامع نیست در حالیکه اموال معنوی به هر دونوع اموال که تجاری و خلاقیتی است را راحت تر پوشش می دهد.
انواع حقوق مالکیت صنعتی
مالکیت معنوی را می توان به انواع مختلف تقسیم نمود که جزء دارایی های غیر ملموس می باشد و بخشی از آن مستقیماً از ذهن و مغز انسان تروش پیدا می کند و در آن از ابتکار و خلاقیت اشخاص در مقابل ثالث حمایت و انحصار بهره برداری از نتیجه فکر به صاحب آن در مدت معین داده می شود.
علت تقسیم بندی آن برای شناخت بیشتر و دیگر ایجاد مرزبندی به منظور حمایت از ذینفعان این حقوق بوده است. گاهی یک محصول می تواند انواع حمایت را شامل گردد. بعنوان مثال برای یک موبایل می تواند چندین گواهی نامه صادر شود مانند گواهی نامه ثبت علامت تجاری، ثبت اختراع، ثبت طرح صنعتی نرم افزار، مدل مصرفی، نشان جغرافیایی و غیره. لذا حقوق مالکیت صنعتی شامل اختراع، علامت تجاری، طرح های صنعتی، مدلهای مصرفی، نشان جغرافیایی، اسرار تجاری، مدارهای یک پارچه و غیره می باشد.اداره کل مالکیت صنعتی فقط علائم تجاری، طرح های صنعتی، اختراعات و نشان جغرافیایی را ثبت و حمایت می نماید که در این بین ثبت علائم تجاری، نشان جغرافیایی و اختراعات به سیستم های بین المللی پیوسته و بصورت یک پارچه امکان ثبت بوجود آمده است که متقاضیان داخلی و خارجی براحتی می توانند آنرا در ایران و سایر کشورها با یک اظهارنامه ثبت نمایند. حقوق مالکیت معنوی به چند دسته تقسیم میشود؟ مالکیت معنوی،مالکیت ادبی هنری ،آثار ادبی – هنری،حق نسخه برداری و حقوق جانبی،مالکیت صنعتی،نشان جغرافیایی،نام تجاری،طرح های صنعتی،حقوق نرم افزار،علائم تجاری،مدارهای یک پارچه،اسرار تجاری،اختراعات،مدلهای مصرفی تقسیم بندی دیگری از مالکیت معنوی وجود دارد به صورت زیر میباشد: خلاقیتی،اختراعات،طرح های صنعتی،مدلهای مصرفی،حقوق نرم افزار،مدارهای یک پارچه،اسرار تجاری،تجاری،علائم تجاری،نشان جغرافیایی،نام تجاری،اسرار تجاری. حقوق مالکیت صنعتی در ایران چه نوعی از انواع حقوق مالکیت را حمایت میکند؟ مالکیت صنعتی،ثبت اختراع،ثبت اختراعات در بعد ملی،ثبت اختراعات در بعد بین المللی (PCT)،ثبت طرح های صنعتی،ثبت علائم تجاری،ثبت علائم تجاری در بعد ملی،ثبت علائم تجاری در بعد بین المللی (مادرید)، نشان جغرافیایی،ثبت نشان در بعد ملی،ثبت نشان در بعد بین المللی (لیسبون)
ثبت طرح صنعتی چه امتیازی را موجب می گردد؟

ثبت یک طرح صنعتی به مالک حق انحصاری از نسخه برداری غیر مجاز و تقلید توسط اشخاص ثالث جلوگیری می نماید.ثبت طرح های صنعتی فعالیت صادقانه تجاری و رقابت عادلانه را تشویق می کند ضمن اینکه به نوبه خود تولید طیف وسیعی از محصولات که از نظر زیبائی شناختی جذاب هستند را ارتقاء خواهد داد.ثبت یک طرح ارزشمند باعث بازگشت مطلوب سرمایه گذاری شده چرا که مالک طرح باتوجه به اینکه اطمینان از انحصاری بودن محصول خود دارد در ارتقاع کیفیت آن دقت نموده و این امر موجب شناخت محصول و اطمینان بازار و مشتریان شده و در نتیجه درآمد بیشتری را بوجود می آورد.طرح های صنعتی دارائی تجاری هستند که می توانند ارزش و پرستیژ یک شرکت و محصولات آنرا افزایش دهد، هرچه موفقیت و عرضه یک طرح بیشتر باشد ارزش آن برای شرکت بیشتر خواهد بود.مالک طرح صنعتی ثبت شده می تواند با واگذاری اجازه بهره برداری از یک طرح به دیگر برای مدت مشخص از امتیازات لازم بهره مند گردد. به عبارتی دیگر طراح با نگاه تجاری می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم به بازار تولید و تنوع محصولات کمک کند.ثبت یک طرح صنعتی به شرکت ها این فرصت را می دهد که میزان موفقیت محصولاتشان را در بازار ارزیابی نموده و با اطمینان از بازگشت سرمایه و انحصاری بودن آن نسبت به تولید و عرضه آن اقدام نمایند.

استرداد و اعراض و تغییرات چیست؟ به استناد ماده 26 قانون مذکور متقاضی ثبت طرح صنعتی می تواند تا زمانی که اظهارنامه در جریان بررسی است آنرا مسترد نماید. مالک طرح صنعتی می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت از کلیه حقوق خود برای مابقی مدت ا عتبار نسبت به طرح صنعتی ثبت شده معتبر اعتراض "صرف نظر"حاصل نماید مشروط بر آنکه آن طرح را به دیگری واگذار نکرده باشد مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد: -اقرار نامه رسمی مبنی بر اعتراض که به امضا مالک طرح صنعتی رسیده است -اصل مدارک نمایندگی قانونی در صورت وجود -مدارک نمایندگی قانونی درصورت وجود -رسید مربوط به پرداخت حق الثبت تغییرات پس قبل از ثبت طرح صنعتی می توان آنرا مسترد نمود اما پس از ثبت باید طی تشریفات قانونی از آن اعراض کرد. درصورت اعراض با استرداد حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد.

مراحل تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل 1-شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور قراردادها را دارید. 2-پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات قرارداد و توافقات مربوط به آن را برای وکیل شرح داده و در صورت لزوم وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید. 3-در این مرحله وکیل مراحل قانونی و توضیحات لازم را برای تنظیم قرارداد را انجام خواهد داد. مدارک لازم برای تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل -مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی طرفین قرارداد -ارائه سند و یا مدرک و یا قولنامه و توافقات دو طرف قرارداد

موسسه حقوقی الهام بهترین مشاورو وکیل شما جهت انجام امور قراردادها