تامین اجتماعی

ازجمله حقوق شناخته‌شده در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق داشتن شغل است .هر کس شغلی را که به آن مایل است، می‌تواند برگزیند.امور مربوط به مقررات راجع به روابط میان کارگر و کارفرما، اشتغال، تنظیم قراردادهای استخدامی ، بیمه تعیین اجتماعی ، حوادث ناشی از کار و..همگی مرتبط با رشته‌ای از علم حقوق به نام ،حقوق کار است.به‌طورکلی افرادی که تحت شمول قانون خاص استخدامی می‌باشند، تابع قانون کار نیستند.در ماده 5 قانون کار مقرر گردیده است که کلیه کارگران ، کارفرمایان،نمایندگان آنان ، کارآموزان و کارگاه‌ها مشمول مقررات قانون کار می‌باشند.مدرک تحصیلی تأثیری در شمول یا عدم شمول قانون کار ندارد . رابطه کاری و استخدامی ماده 2 قانون کار در تعریف کارگر و کارفرما مقرر داشته است :کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق‌السعی به درخواست کارفرما، کار می‌کند.و کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی، کار می‌کند.برای ایجاد رابطه کاری میان کارگر و کارفرما سه عنصر کارگر(شخص حقیقی) و کارفرما(شخص حقیقی یا حقوقی) و کارگاه(مکان کار کردن کارگر ) بایستی وجود داشته باشند. توافق بین این دو طرف در قرارداد ، در چهار نسخه تنظیم می‌شود و در آن آدرس و مشخصات طرفین،محل کارگاه ،شرایط کار ، ساعات کار، میزان دستمزد ، کار موردنظر و ...معمولاً گنجانده می‌شود.باید توجه نمود که لزوماً این قرارداد کتبی نیست و ممکن است شفاهی باشد. هرچند تبصره 3 الحاقی ماده ۷ قانون کار مقرر نموده است : قراردادهای بیش از سی روز باید کتبی باشند. کارفرما می‌بایست کارگر را بیمه نماید و مزد او نباید از حداقل قانونی کمتر باشد. سازمان‌های مرتبط با حقوق کار 1-وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی 2-سازمان تأمین اجتماعی ، رکن اساسی نظام بیمه‌ای کشور می‌باشد . چگونگی حل‌وفصل اختلافات اختلافات بین کارگر و کارفرما ابتدا ،به طریق صلح و سازش در شورای اسلامی کار یا انجمن‌های صنفی کارگران یا از طریق نماینده قانونی کارگر و کارفرما حل‌وفصل می‌شود.سپس در صورت عدم حصول سازش، به‌جای مراجعه به دادگاه‌ها ،در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار دعوا مطرح می‌شود. به این نحو که خواهان ،خود یا نماینده‌اش به اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی محل کارگاه مراجعه می‌کند و در هیئت تشخیص سه‌نفره موضوع مورد رسیدگی واقع می‌شود .اعتراض به رأی هیئت تشخیص در هیئت حل اختلاف 9 نفره ،باید مطرح شود . آرای هیئت حل اختلاف قطعی بوده و به‌وسیله اجرای احکام دادگستری اجرا خواهد شد. برای اعتراض به رأی این هیئت باید در ظرف سه ماه به دیوان عدالت اداری مراجعه شود. موسسه حقوقی الهام با همکاری وکلای متخصص و مجرب در کلیه دعاوی و به‌ویژه دعاوی مرتبط با امور کاری و استخدامی ،خدمات حقوقی و مشاوره‌ای را ارائه می‌نماید و هرکدام از طرفین می‌توانند از خدمات موسسه حقوقی الهام بهره‌مند گردند.

موسسه حقوقی الهام بهترین مشاورو وکیل شما جهت انجام امور تامین اجتماعی