دادخواست

نگارش و تقدیم دادخواست اولین گامی است که برای شروع به رسیدگی یک دعوای حقوقی لازم است، چرا که بموجب ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که‌شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی‌آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. دریک دعوی حقوقی که باید مطابق قانون در قالب دادخواست طرح و اقامه گردد ،دادخواست شناسنامه دعوای شماست و اصولاً تصمیم‌های دادگاه به نکاتی وابسته است که در دادخواست ذکر کرده‌اید.بنابراین حساسیت در نوشتن دادخواست حتی اگر منجر به این شود که مدتی از وقت‌‌تان را بگیرد یا برای مشاوره با وکلا و حقوقدانان ،هزینه های غیر رسمی و غیر قابل مطالبه ای برایتان داشته باشد، خالی از قوت و فایده نیست.

تنظیم لایحه دفاعیه

لایحه دفاعیه بعنوان تکمیل‌کننده شکایت و یا دادخواست است که از سوی اصحاب دعوا یا وکیل آن ها به مقام قضایی تقدیم می شود و گاهی حتی بیانگر درخواست از مرجع قضایی است. لایحه اظهارات ،پیشنهادات، دفاعیات،مستنداتی است که در قالب نوشتاری به دادگاه/دادسرا ارائه میگردد. در تنظیم لایحه، قواعد واصولی باید رعایت گردد که صرفآ اشخاص حقوقدان یا اشخاصی که تبحر به امور حقوقی منطبق با قوانین دارند میتوانند آنرا تنظیم نمایند .چه بسا لایحه ای تنظیم گردد وبا مستندات ابرازی در مرجع قضائی مغایرت داشته باشد. در چنین وضعیتی نه تنها این لایحه کارگشا نخواهد بود، بلکه ممکن است در عین حقانیت نتیجه عکس دهدوبه ضرر اظهار کننده باشد. وظیفه ما به عنوان وکیل شما این است که در مقام دفاع از موکل خود، تمام داشته‌های خود را با استفاده از لغات و اصطلاحات حقوقی به صورت لایحه دفاعیه بیان کنیم تا سبب اقناع وجدان دادگاه باشد. موسسه حقوقی الهام با مدد از وکلای مجرب و با سابقه به شکل تخصصی و حرفه ای، آمادگی خود را در زمینه مشاوره حقوقی، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست، تنظیم لایحه دفاعیه و اعلام وکالت در پروندهای شما اعلام می دارد.

موسسه حقوقی الهام بهترین مشاورو وکیل شما جهت تنظیم دادخواست و لوایح